^Back To Top
 • 1 .
  ...
 • 2 ...
  ..
 • 3 ...
  ..
 • 4 ...
  ..
 • 5 ...
  ..

M E N U

Aktualności
Media o Nas
Egzaminy zewnętrzne
Egzamin maturalny
Informacje dla maturzystów
Jak napisać bibliografie załącznikową?
Wykaz tematów na część ustną z j.polskiego
Terminy egzaminów dojrzałości
Procedury maturalne i deklaracje
EWD maturalne 2011-2013
Egzamin zawodowy
Zdawalność w latach 2010-2012
Egzamin zawodowy 2015
Wykaz pomocy dydaktycznych
Etap pisemny
Etap praktyczny
Egzaminy poprawkowe
Konkursy
Zawodowiec Roku
Leonardo da Vinci
Rok 2013/2014
Aktualności
Regulamin rekrutacji dla klas III
Regulamin rekrutacji dla klas II
Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu w roku 2013-2015
Przygotowania do wyjazdu 2014
Prezentacja z pobytu w Hiszpanii
Prezentacja z pobytu w Anglii
Rok 2012/2013
Rekrutacja 2012/2013
Lista osób zakwalifikowanych -2012/2013
Przygotowania do wyjazdu
Egzamin z j.hiszpańskiego
Hiszpania - relacja z pobytu
Prezentacja z pobytu w Hiszpanii
Rok 2011/2012
Przygotowania do wyjazdu 2012
Prezentacja z pobytu
Szkoła
Kierunki kształcenia
Nauczyciele
Kalendarium
Klasy i wychowawcy
Rozkład dzwonków
Dodatkowe dni wolne
Biblioteka szkolna
Szkoła Promująca Zdrowia
Samorząd uczniowski
Statut Szkoły
Informacje dla uczniów i rodziców
Harmonogram zajęć dodatkowych
Terminy realizacji lektur szkolnych
Terminy praktyk
Podręczniki szkolne
Terminy zebrań z rodzicami 2014/2015
Zajęcia fakultatywne dla maturzystów
Doradztwo zawodowe
REKRUTACJA 2015/2016
Harmonogram rekrutacji 2015
Zasady i kryteria rekrutacji
Oferta edukacyjna
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Kontakt
Plan lekcji
Zastępstwa
Pedagog szkolny

projekty

WYPRAWKA 2015

UWAGA RODZICE!!!

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW 
WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

Do kogo kierowana jest pomoc?

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy IV technikum
 • uczniów:
  • słabowidzącym,
  • niesłyszącym,
  • słabosłyszącym,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać „Wyprawkę szkolną”?

Czytaj więcej...

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

wstazka1

 

Podziękowanie

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

                                                    Ks. Jan Twardowski

Serdecznie dziękujemy tym, którzy dzielili z nami smutek i żal

oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej

Śp. Piotra Raczyńskiego

Dziękujemy za okazaną Piotrowi pamięć, 

                                                     za modlitwę, wieńce i kwiaty.

                                                                                                    Rodzice i Brat

                                                                                                 Piotra Raczyńskiego

 

Wolne miejsca

GIMNAZJALISTO

Jako uczeń Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskiego

lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Gastronomicznej możesz zdobyć zawód!
Mamy jeszcze wolne miejsca na kierunkach:

technik hotelarstwa, kelner, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik

Zapraszamy

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg